Điều gì Khiến Hoa Kỳ Không Xuất Khẩu Chiến Đấu cơ F-22 Raptor

Ngày:01/07/2020  

 Uviet.net  - Năm 1997, chính phủ Hoa Kỳ xác định rằng F-22 Raptor, máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không tiên tiến nhất của Hoa Kỳ, không thể xuất khẩu cho bất kỳ chính phủ nước ngoài nào, ngay cả những người đồng minh thân cận.

Lý do vô căn cứ cho lệnh cấm này là một sự nghi ngờ rằng Israel sẽ có quyền truy cập vào F-22, chuyển giao công nghệ liên quan đến máy bay này cho Nga hoặc Trung Quốc.

Tất nhiên, do vấn đề chín trị ngoại giao, nên Hoa Kỳ không thể chỉ cấm mỗi Israel, và vì thế lệnh cấm xuất khẩu F-22 đã bao trùm tất cả những người mua tiềm năng.
Về mặt tích cực, điều này khiến Hoa Kỳ trở thành nhà điều hành duy nhất của những gì có lẽ là máy bay chiếm ưu thế trên không hiệu quả nhất thế giới.

Mặt khác, điều khoản này đã buộc các đồng minh của Hoa Kỳ phải phụ thuộc rất nhiều vào thành công của F-35 Joint Strike Fighter như các nền tảng di sản.
#1- F-22 là máy bay nhiệm vụ duy nhất (Có năng lực chiếm ưu thế trên không) mặc dù Không Quân Hoa Kỳ (USAF) và Ngũ Giác Đài đã gán nó là máy bay chiến đấu đa năng để biện minh cho giá của nó với các nhà lập pháp và công chúng. Trên thực tế, đối với các nhiệm vụ của AG (Không Đối Đất), nó chỉ có thể cung cấp hai loại vũ khí : Bom JDAM 1000 lb và SDB I .... Nó không thể mang LGBs (Không có thiết kế laser) hoặc HARM hoặc JDAM nặng hơn vì các khoang bên trong bị nông và được thiết kế cho vũ khí AA (Không đối Không).
Điểm chính là: Các quốc gia khác có thể mua máy bay với một nhiệm vụ duy nhất (ưu thế trên không và khả năng không đối đất hạn chế).

F-22 Raptor, chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ Năm (được tạo ra để chiếm ưu thế trên không) tuy nhiên nó sở hữu nhiều tính năng tối mật Hoa Kỳ không công bố. 


#2- Khi Nhật Bản, Úc, Anh và Israel yêu cầu và lúc đó, thư ký quốc phòng Gates đã không nhớ đến; Ngũ Giác Đài cho biết: Để các quốc gia khác có được nó, họ phải chịu toàn bộ gánh nặng tài chính khi xây dựng một bản sao xuất khẩu.
Lời giải thích này khiến bạn tự hỏi liệu Mỹ có khăng khăng cho F-22 xuất khẩu hay không thì phải có bản sao xuất khẩu! Vậy tại sao F-35 được phép xuất khẩu với cùng thông số kỹ thuật cho các bản sao của Hoa Kỳ sẽ được áp dụng cho nước ngoài? !!!!

3- Phần mềm của F-22 không được chế tạo để miễn nhiễm với sự xâm nhập bên ngoài Hoa Kỳ, không giống như F-35.
4- Phần mềm của F-22 khó phát triển (nó được chế tạo theo cách đó), không giống như F-35.

Nói chung: Hoa Kỳ không muốn xuất khẩu máy bay hàng đầu chiếm ưu thế trên không Air Superiority mặc dù số lượng bị cắt giảm vì sự khan hiếm của các sứ mệnh AA.Nguyễn Hoàng Thế Anh
www.uViet.net