Cụ Rùa Jonathan là sinh vật có tuổi thọ lớn nhất hành tinh

Ngày:07/09/2019  
 Uviet.net  (07.9.2019): Cụ Rùa Jonathan là sinh vật có tuổi thọ lớn nhất trên hành tinh. Cụ Rùa Jonathan từng có một cuộc sống vào những năm 1832 và hiện tại đã 187 tuổi. Rùa Jonathan đã sống qua các thời Kỳ Chiến Tranh Thế giới lần thứ Nhất, Đệ Nhị Thế Chiến, Cách mạng Nga và thời kỳ bảy vị vua trên ngai vàng Anh, tổng cộng đã trải qua 39 đời tổng thống Mỹ.

Rùa Jonathan is the oldest known living terrestrial animal in the world. He came to life in 1832 and is currently 187 years old. He has lived through WW1 and WW2, the Russian Revolution, seven monarchs on the British throne, and 39 US presidents.
Nguyễn Hoàng Thế Anh
www.uViet.net