Cụ Rùa Jonathan là sinh vật có tuổi thọ lớn nhất hành tinh

tháng 9 07, 2019