Xe chiến đấu Bộ binh Bradley của Hoa Kỳ tham gia tập trận đa quốc gia ở Đức

tháng 8 11, 2019