Raytheon cho thấy cách thức hoạt động của hệ thống phòng thủ phi đạn tiên tiến

tháng 8 08, 2019