Northrop Grumman tiết lộ chi tiết về vũ khí Laser trang bị trên Thiết giáp Stryker

tháng 8 04, 2019