Northrop Grumman nhận 200 triệu USD để cung cấp các hệ thống phòng thủ tiên tiến dành cho Máy Bay

tháng 8 20, 2019