Northrop Grumman nhận 200 triệu USD để cung cấp các hệ thống phòng thủ tiên tiến dành cho Máy Bay

Chủ đề có liên quan: , ,