Lockheed Martin nhận 99 triệu Mỹ Kim cung cấp Phi đạn tàng hình có cánh Không-Đối-Đất cho các đồng minh của Hoa Kỳ

tháng 8 15, 2019