Khủng bố "Hồi giáo IS" hồi sinh kể từ khi Quân đội Hoa Kỳ rút khỏi Syria

tháng 8 09, 2019