Khu trục hạm USS Gravely mang Phi đạn Tomahawk trở về sau khi được triển khai dài hạn ở vùng biển Baltic

tháng 8 30, 2019