Không quân Hoa Kỳ trao hợp đồng 24 triệu Mỹ Kim cho Raytheon chế tạo Vũ khí Laser chống máy bay không người lái

tháng 8 04, 2019