Iran tài trợ 30 triệu Mỹ Kim mỗi tháng cho Hamas để đổi lấy tin tình báo

tháng 8 09, 2019