Hoa Kỳ phát hành thước phim ấn tượng về cuộc Diễn tập "Red Flag 19-3 trong đêm" được tổ chức tại Căn cứ Không quân Nellis

tháng 8 08, 2019