Hoa Kỳ ban hành lệnh bắt giữ Siêu Tàu chở dầu Iran ở Gibraltar

tháng 8 17, 2019