Hải Quân Mỹ vừa bắn rơi một Chiến Cơ F-4E Phantom II của Iran tại Vịnh Ba Tư

tháng 8 05, 2019