Home Hoa Kỳ Trung Đông Trung Quốc Điện Ảnh Khoa Học Động Vật Bình Luận Kinh Doanh An Ninh Công Nghệ Marvel Châu Á Mẹo vặt

Hải quân Hoa Kỳ dự định phát hành đơn hàng mới cho 1400 phi đạn AIM-9X Sidewinder

Thứ Ba, tháng 8 13, 2019