Hải quân Hoa Kỳ dự định phát hành đơn hàng mới cho 1400 phi đạn AIM-9X Sidewinder

tháng 8 13, 2019