Hải quân Hoa Kỳ đặt tên cho khu trục Hạm lớp Arleigh Burke mới nhất

tháng 8 20, 2019