Thụy Điển tham gia chương trình Chiến đấu Cơ thế hệ Mới của Vương Quốc Anh

tháng 7 07, 2019