Quân Đội Trung Quốc Có Thể Được Triển Khai Để Xử Lý Trật tự An Ninh ở Hong Kong Nếu Chính Quyền Thành Phố Có Yêu Cầu

tháng 7 24, 2019