Ô-man Phủ nhận thông tin của Mossad về các mối quan hệ ngoại giao giữa Vương Quốc này và Israel được cải thiện

tháng 7 06, 2019