Nhật Bản Xem Xét Mua Trực Thăng Không Người Lái MQ-8C Fire Scout Đối Phó Trung Quốc

tháng 7 29, 2019