Netanyahu so sánh bài viết của Washington với tư tưởng sai lầm như thời Phát Xít Đức

Ngày:09/07/2019  

uViet (09.7.2019): Trong tuần này, nội các của chính phủ, gặp gỡ Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu, đã nói về các biện pháp làm giàu uranium gần đây của chế độ Iran trên mức cho phép theo thỏa thuận hạt nhân.


Hình thức làm giàu uranium này chỉ dành cho một thứ - chính là mục đích Vũ Khí Hạt Nhân, theo ông Cameron Netanyahu.

Netanyahu đã tham khảo trực tiếp một bài báo được đăng trên tờ Washington Post nói rằng "các biện pháp làm giàu uranium của Iran không phải là khủng khiếp vì họ chỉ tiến một bước nhỏ". Netanyahu đã so sánh suy nghĩ này với tội ác thời Đệ Nhị Thế ChiếnI, nơi thế giới im lặng trước những cuộc tấn công đầu tiên của Đức quốc xã bởi vì cũng như nhận xét trên của tờ Washington Post rằng " họ chỉ tiến những thứ nhỏ ".

Chiến tranh thế giới lần thứ Hai bắt đầu ở Châu Âu. Nó bắt đầu khi Đức Quốc xã chỉ tiến một bước rất nhỏ, là trở lại Rhineland. Đó là một bước nhỏ, không ai nói gì và chẳng ai làm gì cả. Bước tiếp theo là Anschluss, và bước tiếp theo là lối vào Sudetenland ở Tiệp Khắc. Phần còn lại thì ai cũng biết, ông Netanyahu nói.

Netanyahu đã gửi một thông điệp trực tiếp tới các nhà lãnh đạo của Pháp, Đức và Vương quốc Anh để thực hiện các cam kết được thiết lập trong thỏa thuận hạt nhân. "Các Bạn đang ở đâu?"Nguyễn Hoàng Thế Anh
www.uViet.net