Netanyahu không loại trừ một cuộc tấn công hàng loạt chống lại nhóm vũ trang Hamas

tháng 7 01, 2019