Netanyahu: Chiến Đấu Cơ F-35 của Israel là Nỗi Sợ Hãi

tháng 7 11, 2019