Mối Quan Hệ giữa Israel và Các Quốc Gia Ả Rập Trở Nên Nồng Ấm Hơn

tháng 7 29, 2019