Khu Trục Hạm HMS Montrose Hoàng Gia Anh đã đẩy Lùi 5 Tàu Vũ trang của Iran đang nổ lực bắt một tàu chở dầu

tháng 7 11, 2019