Khu Trục Hạm HMS Montrose Hoàng Gia Anh đã đẩy Lùi 5 Tàu Vũ trang của Iran đang nổ lực bắt một tàu chở dầu

Xuất bản ngày: Thứ Năm, 11 tháng 7, 2019  

0 nhận xét: