Không quân Israel nhận thêm hai Chiến đấu Cơ F-35 "Adir" bổ sung

tháng 7 16, 2019