Hoa Kỳ Lắp Ăng-ten mới Cho Cổ Máy Ngày Tận Thế "Phi đạn Minuteman III"

tháng 7 13, 2019