Israel yêu thích Chiến đấu Cơ F-35 Và F-15 mong muốn được mua chúng thật nhiều

tháng 7 16, 2019