Israel Sở hữu F-22 và B-52 Sẽ Trở Thành Nỗi Khiếp Sợ Của Iran

tháng 7 18, 2019