Israel Không kích căn cứ Quân sự Iran và Hezbollah trên lãnh thổ Syria hồi tháng Năm

tháng 7 10, 2019