Hệ Thống Phòng Thủ "Arrow 3" Đánh Chặn Thành Công Một Phi Đạn Bay Vượt Bầu Khí Quyển

tháng 7 30, 2019