Hamas tự hào rằng họ có thể tấn công bất cứ nơi nào trong lãnh thổ Israel

tháng 7 23, 2019