Hải quân Hoàng gia Anh thử loại tên lửa mới có thể đánh bại những kẻ khủng bố

tháng 7 17, 2019