Đại Bàng F-15 của Israel Tham gia Bắn Hạ 88 Máy Bay Syria Trong Một Trận Chiến Nổi Tiếng

tháng 7 29, 2019