XQ-58A Valkyrie Máy Bay Tấn Công Không Người Lái Hoàn Thành Chuyến Bay Thử Nghiệm Lần Hai.

tháng 6 24, 2019_ 24/06/2019  
Chủ đề có liên quan: ,