Trường Hợp Xảy Ra Một Cuộc Tấn Công Nhằm Vào Các Mục Tiêu Iran Thì Hoa Kỳ sẽ sử dụng loại Khí Tài nào? F-35 Hay B2 Spirit

tháng 6 28, 2019_ 28/06/2019  
Chủ đề có liên quan: ,