Tổng Thống Trump sẽ Dề Nghị nhà lãnh đạo Nam Hàn mua thêm Chiến Cơ Tàng Hình F-35

tháng 6 15, 2019