Home Hoa Kỳ Trung Đông Trung Quốc Điện Ảnh Khoa Học Động Vật Bình Luận Kinh Doanh An Ninh Công Nghệ Marvel Châu Á Mẹo vặt

Thuỷ Quân Lục Chiến Hoa Kỳ tiếp nhận Khẩu Súng lục M18 làm vũ khí phục vụ Chính thức

Thứ Ba, tháng 6 18, 2019