Thuỷ Quân Lục Chiến Hoa Kỳ tiếp nhận Khẩu Súng lục M18 làm vũ khí phục vụ Chính thức

Chủ đề có liên quan: ,