Thuỷ Quân Lục Chiến Hoa Kỳ tiếp nhận Khẩu Súng lục M18 làm vũ khí phục vụ Chính thức

tháng 6 18, 2019