Thượng Viện Hoa Kỳ Phê Chuẩn Gói Viện Trợ Quân Sự Quy Mô Lớn Cho Ukraine

tháng 6 29, 2019_ 29/06/2019  
Chủ đề có liên quan: ,