Tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm mới của Trung Quốc được phát hiện khi thử nghiệm ở Vịnh Bột Hải

9:53 CH_ 05/06/2019  
Chủ đề có liên quan: