Northrop Grumman nhận 958 triệu Mỹ Kim để chế tạo 30 Radar đa nhiệm mới cho Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ

Chủ đề có liên quan: ,