Northrop Grumman kết thúc 2 tuần thử nghiệm cho hệ thống Radar quét mảng 360 độ mới nhất của mình

9:30 CH_ 06/06/2019  
Chủ đề có liên quan: ,