Ném bom ống tại lăng mộ của nữ chúa độ gia Rachel

tháng 6 15, 2019