Không quân Hoa Kỳ triển khai Chiến đấu Cơ F-35A Lightning II đến Đức

tháng 6 11, 2019