Hoa Kỳ Thỏa Thuận với Israel để mua lại 2 tổ hợp Phòng thủ Iron Dome

Chủ đề có liên quan: ,