Hải quân Hoa Kỳ trao hợp đồng sản xuất súng máy Mk38 Mod 3 cho Hãng BAE Systems

7:09 CH_ 12/06/2019  
Chủ đề có liên quan: , ,