Hải Quân Hoa Kỳ Sử Dụng Thiết Bị Phát Hiện Laser Tiên Tiến Trong Cuộc Tập Trận (BALTOPS) 2019

tháng 6 18, 2019