Drone chiến đấu XQ-58A Valkyrie của Không quân Hoa Kỳ thực hiện chuyến bay thứ hai

tháng 6 20, 2019