Tổng Thống Trump loan báo Nhật Bản mua 105 Chiến Cơ tàng hình F-35

9:11 CH_ 28/05/2019  
Chủ đề có liên quan: