Tổng Thống Trump loan báo Nhật Bản mua 105 Chiến Cơ tàng hình F-35

tháng 5 28, 2019