Tòa Bạch Ốc Hỗ trợ Phi Đạn chống Hạm cho Ukraine

7:42 CH_ 30/05/2019  
Chủ đề có liên quan: , ,